Veilig gebruik van fytoproducten: onze begeleiding

Gewasbeschermingsmiddelen (GBM's) spelen een essentiële rol bij het verzekeren van een constant jaarlijks aanbod van landbouwproducten, tegen betaalbare prijzen zodat alle consumenten wereldwijd toegang hebben tot de landbouwproducten. Het beschermen van gewassen volgens een code van goede landbouwpraktijken (GAP, oftewel Good Agricultural Practice), geeft meer zekerheid dat ook in de toekomst de voordelen van gewasbescherming zullen blijven primeren op de risico`s die eraan verbonden zijn. Naast het beheersen van plantenziekten en plagen, blijven  GBM`s immers belangrijk voor de arbeidsomstandigheden in land- en tuinbouw, voor de volksgezondheid en de algemene hygiëne.

Voor ons, die reeds decennia actief zijn als "groothandel sproeistoffen" is het een uitdaging voort te gaan op de ingeslagen weg:   door rationeel  gebruik is de schadelijke invloed van gewasbeschermingsmiddelen in de voorbije 15 jaren reeds flink verminderd. Actieve stoffen en hun formuleringen worden steeds minder milieubelastend dankzij voortdurend onderzoek. Ook de toepassing wordt verder verfijnd door meer aandacht voor het optimale toepassingstijdstip, voor de spuitomstandigheden en de spuittechniek. Er is bijzondere aandacht nodig voor mogelijke risico's op het moment van gebruik, voor zichzelf en zijn omgeving. En dit zowel bij beroepsgebruik, semi-beroepsgebruik als bij particulier gebruik. Ook voor biociden gelden nagenoeg dezelfde regels en aanbevelingen, ook al worden ze beheerd vanuit een andere wetgeving.

Het is onze bezorgdheid dat elke gebruiker heel bewust omgaat met deze producten. Lees daarom meer over beschermkledij , gebruikstips , aanbevelingen voor opslag.

verantwoordelijkheid       © 2018 groenservice hooghe bvba       gegevensbeleid       gecreëerd door BH (feedback)