groenservice hooghe bvba
groenservice hooghe bvba
uw fyto- en groenjob partner
fyto - meststoffen - zaden - materialen : voor agro, tuin en professioneel groen
 

Aardappelherbiciden 2018

Deze week gaat elkeen verder in de aardappelen. Op veel percelen nadert de opkomst.

Uw herbicidenkeuze maakt de link tussen:
- enerzijds het verwachte onkruidenbestand en het spectrum van de producten-in-schema's.
- anderzijds de ruggenopbouw, het stadium van opkomst en de bladwerking van bovenstaande onkruiden.
- een actieve stof en zijn beperking, op erosiegevoelige grond, of voor metribuzin het ras.

Maar evenzeer bekijk je de link tussen uw hectarekostprijs en uw productenaankoop.

Om de juiste keuze te maken kan je onze tabellen raadplegen: aardappelherbiciden 2018 en de meest courante schema's.

Voor advies en prijzen: Geert gsm 0475 546 547.

  17 / 05 / 18  

Teeltopvolging opnieuw actueel, met IPM !

In alle teelten geven wij advies en opvolging

Het start veelal met onkruidbestrijding, maar ook opvolging van schimmels en insecten leidt tot een economische aanpak op het punt waar de schadeschrempels dreigen overschreden te worden. Binnen het kader van IPM begeleiden wij klanten naar een duurzame weloverwogen gewasbescherming, met ondersteuning bij het administratief gedeelte rond IPM en certificering.

Doe gerust beroep op ons advies voor uw percelen. Alle gewassen in akkerbouw, groententeelt, fruitteelt en sierteelt.

Ook alle prijzen opvraagbaar, op basis van uw teeltplan. Het uiterst brede scala aan fytoproducten is steeds leverbaar, Van de klassieke firma's, van generieken én van parallelimport.

  12 / 03 / 18  

Tijdelijke toelatingen  producten/toepassingen

Bestel tijdig uw producten voor 1 spuitseizoen.

Dit jaar opnieuw krijgen enkele producten een tijdelijke toelating voor 120 dagen.

Vandaag zijn dit ondermeer Asulox, Boa, Verimark, Benevia, Solasan, ... Bestel tijdig uw juiste behoefte voor dit seizoen, of contacteer uw loonspuiter met opgave van uw teeltplan.

Soms krijgen producten ook een tijdelijke toelating, als uitbreiding op hun bestaande toepassingen. Raadpleeg ons of Fytoweb voor meer details.

  23 / 03 / 18  

Maïsherbiciden evolueren !

Onkruiden evolueren en bufferzones worden streng : advies en begeleiding worden noodzakelijk !

Bekijk hier ons overzicht van producten  en vraag advies aan Groenservice Hooghe : 0475 546 547.

Denk aan de bufferzones, aan het behoud van sommige actieve stoffen, en aan het boostereffect in bepaalde schema's.

Via deze weg vind je ook de belangrijkste schema's die wij aanbevelen.

 

  06 / 05 / 17  
verantwoordelijkheid       © 2018 groenservice hooghe bvba       gegevensbeleid       gecreëerd door BH (feedback)